Xe con phóng nhanh đâm xe tải ngược chiều, 4 người chết tại chỗ