Xe chở gas và 2 xe ben tông nhau, QL51 kẹt kéo dài nhiều giờ