Xe chở Alumin "thử nghiệm" phá đường: Không dại gì không cho xe chạy!