Xe buýt phóng nhanh, lấn làn tông chết 2 người, 3 người nguy kịch