Xây dựng NTM tại Đắk Nông: Tuyệt đối không ép buộc, gây phiền hà cho dân

Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Ông nhấn mạnh phải vận động thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức để người dân dễ hiểu và tích cực tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Huy đồng hàng ngàn tỷ từ các nguồn xây dựng nông thôn mới

Là một tỉnh mới tách, dân số đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân di cư từ các tỉnh, Đắk Nông đang đứng trước những thách thức lớn trong xây dựng KTXH nhằm đảm bảo an sinh cho người dân. Để góp phần khắc phục những hạn chế trên, trong những năm qua tỉnh đã tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với hàng loạt chỉ đạo sâu sát từ các cấp liên quan.

Kết quả, đến hết tháng 12/2016 bình quân chung toàn tỉnh đạt 11,03 tiêu chí/xã, tăng 1,53 tiêu chí/xã so với năm 2015, đạt 139% kế hoạch, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 0,43 tiêu chí/xã. Cũng trong năm nay Đắk Nông có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh lên 5 xã gồm: Đạo Nghĩa, Nhân Cơ, Nhân Đạo (Đắk R’lấp), Đức Minh (Đắk Mil) và Tâm Thắng (Chư Jút). Ngoài ra đã có 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10-14 tiêu chí có 29 xã, 24 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (toàn tỉnh có 61 xã).

Cũng trong năm 2016, nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình là gần 60 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là gần 17 tỷ đồng; Vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ là 34 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 499 triệu; Ngân sách huyện 139 triệu đồng. Còn lại là vốn huy động từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm doanh nghiệp 23 tỷ đồng; Vốn tín dụng (đầu tư phát triển) hơn 18 tỷ đồng; Vốn huy động cộng đồng 277 tỷ đồng; Vốn huy động khác 9 tỷ đồng.

Trang trại trồng ổi sạch của người dân được ứng dụng công nghệ cao.

Đánh giá về kết quả này, ông Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng năm 2016 lại là năm Đắk Nông đạt được những kết quả lớn, quan trọng nhất từ trước đến nay về xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh cũng nhận định các đơn vị đã vào cuộc đồng bộ hơn, việc triển khai có sự chủ động, sáng tạo, không còn trông chờ vào cấp trên.

Năm 2017 cũng là năm Đắk Nông quyết liệt hơn trong việc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM.

Nhấn mạnh đến vấn đề này, ông Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định rằng phải có con người, bộ máy tốt thì mới triển khai được các công việc cụ thể. Trong năm 2017 tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm mục tiêu là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới để chuẩn bị tốt cho việc chỉ đạo thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020. “Bộ máy chỉ đạo, giúp việc ở các cấp ngày càng phải hướng đến sự chuyên nghiệp, chuyên trách, những vị trí quan trọng chú ý bố trí cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, hết mình vì nhân dân” – ông Nguyễn Bốn cho hay.

Trong thống kê mới nhất của UBDN tỉnh, tính đến tháng 10 năm 2017 toàn tỉnh đã huy động được 9.800 tỷ đồng từ các nguồn cho xây dựng NTM, bình quân mỗi xã đạt 11,18 tiêu chí, tăng 0,15 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, ngành, người dân hưởng ứng, góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong năm 2016, nguồn vốn huy động đầu tư vào khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 1.925,247 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình: 55,899 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 21,4 tỷ đồng; Vốn TPCP 34 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 499 triệu; Ngân sách huyện 139,235); Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 1.541,078 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp: 23 tỷ đồng; Vốn tín dụng (đầu tư phát triển): 18,562 tỷ đồng; Vốn huy động cộng đồng 277,708 tỷ đồng; Vốn huy động khác (con em xa quê, từ thiện…): 09 tỷ đồng.

Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ
Để mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày càng thực chất, ngay từ đầu năm Chủ tịch Nguyễn Bốn dã ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh đến các tiêu chí về đường giao thông, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thông tin truyền thông.

Vào ngày 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 4809/UBND-NN yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tập trung vào những trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền, vận động phải thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức thiết thực để người dân dễ hiểu và tích cực tham gia hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện; tuyệt đối không được ép buộc hay gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân.

Ngoài ra các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã được phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2017 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời các địa phương để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng trong năm 2017.

Đặc biệt, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã cần tập trung thực hiện hiệu quả công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là việc đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững phù hợp với điều kiện của địa phương; Tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, thúc đẩy các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả.

Dù còn nhiều hạn chế, và khó khăn cần phải vượt qua nhưng những thành tựu mang lại đã cho thấy đây là hướng đi đúng đắn giúp nâng cao cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đang tải...
[CLIP] Kinh hoàng lũ cuốn trôi cầu ở Kon Tum, 1.500 hộ dân bị cô lập

[CLIP] Kinh hoàng lũ cuốn trôi cầu ở Kon Tum, 1.500 hộ dân bị cô lập

Đắk Lắk: Bão số 9 cuốn tôn bay trúng người đi đường tử vong

Đắk Lắk: Bão số 9 cuốn tôn bay trúng người đi đường tử vong

Bão số 9 đổ bộ, vì sao cán bộ Đắk Lắk vẫn đi miền Tây học tập kinh nghiệm?

Bão số 9 đổ bộ, vì sao cán bộ Đắk Lắk vẫn đi miền Tây học tập kinh nghiệm?

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng hơn 4.000 tỉ đồng

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng hơn 4.000 tỉ đồng

TIN MỚI

Mùa thu vàng Châu Âu

Mùa thu vàng Châu Âu

Châu Âu đang bước vào mùa thu với một vẻ đẹp riêng biệt, không còn sắc xanh của mùa hè mà thay vào đó là màu vàng...