Xác sư tử vẫn nguyên vẹn sau 50.000 năm chôn vùi dưới lớp băng vĩnh cửu