Xác định được kẻ tình nghi phá vỡ cửa kính nhà dân và ô tô tại Sa Pa