Xác định được cô gái khỏa thân nhảy múa giữa sông Tô Lịch