Xả súng ở Mỹ làm 3 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương