Xã hội sẽ sống động thế nào nếu thay đổi chữ viết?