Vượt lũ đến ngay với người dân vùng trũng Hải Lăng