Vượt đèn đỏ, tông trọng thương một cảnh sát trật tự

132/0,896