Vùng thấp trũng tại Thừa Thiên-Huế ngập lụt diện rộng

17/1,090