Vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Trung Bộ mưa to diện rộng