Vừa về nước đã bị bắt vì "trộm" ô tô của chính mình