Vừa sạc pin vừa dùng điện thoại, cô gái 17 tuổi mất mạng