Vụ Vinashin phải bồi thường gần 1.000 tỉ, chưa thu hồi được đồng nào