Vụ trù dập vợ lính Trường Sa: Tố cáo của cô Huế là đúng sự thật

14/1,310