Vụ thanh niên tử vong dưới hồ: Nghi can ra đầu thú