Vụ sai phạm trong ngành y Gia Lai: Từ 67 còn... 1 tỉ đồng