Vụ phải nộp phí để được nuôi thả gà, vịt: Phát hiện thu tiền 'dẫn nước vào ruộng'