Vụ nhiều cán bộ tuyển dụng sai ở Gia Lai: 13 người đều vượt qua sát hạch