Vụ người thân quan xã “chui” vào hộ nghèo: Đúng như báo chí phản ánh