Vụ người phụ nữ tử vong dưới ghe, 2 tay bị trói: Bắt nghi phạm 62 tuổi