Vụ nâng điểm để "đánh" trượt thí sinh ở Gia Lai: Lý giải bất ngờ của Hiệu trưởng