Vụ Khaisilk, người dân chờ đợi nhiều hơn nữa ở Bộ trưởng Công Thương