Vụ “hot girl xứ Thanh": Bổ nhiệm thần tốc, nghỉ việc cũng... thần tốc!

19/1,021