Vụ hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc: Đã yêu cầu Facebook khẩn trương làm rõ