Vụ dỡ đình 300 tuổi: Trên bảo đình chỉ, dưới vẫn thi công