Vụ đầu trần dàn trận đi đón dâu: Nhóm thanh niên bị phạt 6 triệu đồng