Vụ đánh lái cứu 2 nữ sinh: Sẽ giải quyết theo hướng dân sự