Vụ chạy thận làm 8 người chết: Bệnh viện lý giải việc đòi hỏi hóa đơn đỏ gia đình nạn nhân

22/0,967