Vụ chạy thận 8 người chết: Phải có hóa đơn đỏ đám ma