Vụ chạy thận 8 người chết: Cầu cứu Bộ trưởng Kim Tiến