Vụ cháy cánh đồng mía ở Kon Tum: Sẽ thu mua mía cho dân ngay sau Tết

12/0,914