Vụ chặt phá hơn 1.200 gốc chanh leo: Người nhà xin giảm nhẹ đền bù thiệt hại

15/0,834