Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Cuộc họp thôn bất thành