Vụ bố vung dao đòi chặt đầu con gái: Nghi phạm từng đánh vợ, bắt con nhịn ăn