Vụ 'Biển số đỏ giả tung hoành': Xử lý, tịch thu xe lậu, xe 'ma'