Vụ Bí thư huyện vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ: Không quan hệ bất chính!