Vụ bắt trâu bò “cõng” phí gặm cỏ: Chủ tịch xã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm