Vụ bảo vệ giắt súng, nghênh ngang: Chỉ phạt tiền và điều chuyển!