Vụ bánh xèo: Yêu cầu họp kiểm điểm trưởng công an phường