Vụ 67 công nhân nhập viện: Do dân phun thuốc trừ sâu cách…500m

19/0,611