Vụ 300 công nhân nông trường caosu Đắk Hring, Kon Tum ngừng việc: Phải giải quyết xong trước 30.9

12/0,745