Vụ 3 thanh niên say rượu xả lũ: Ai bồi thường cho dân?