Vụ 3 thanh niên rủ nhau nhảy cầu: Cảnh báo về lối sống vô cảm