Vụ 130 ha rừng tan hoang: Lãnh đạo “yêu rừng, thương dân lắm”

15/2,353