VTV, SCIC ngừng làm tháp truyền hình Việt Nam cao nhất thế giới