Vớt được thi thể thanh niên 19 tuổi rủ bạn nhảy cầu Thuận Phước tự tử do thất tình

14/0,917